Πακέτα υπηρεσιών

null

Πακέτα υπηρεσιών

Μελέτη, προμήθεια και εφαρμογή νέων επενδύσεων. Αξιολόγηση και πιθανή βελτιστοποίηση των ήδη υφισταμένων.

Basic

 • PV Live

  Με τη βασική πρόσβαση ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού σας μέσω της διαδικτυακής πύλης PVLive

 • Ετήσια συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας των μετατροπέων

  Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τη συντήρηση και τους ελέγχους των μετατροπέων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 • Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη

  Η αδιάλειπτη λειτουργία των μετατροπέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση του σφάλματος και να γίνει άμεση κινητοποίηση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης.

  Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου.

 • Διαθεσιμότητα για άμεση επέμβαση

  Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη που οδηγεί σε απώλεια παραγωγής, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, οι τεχνικοί της εταιρείας μας είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 48 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, η εταιρεία μας διαθέτει τρεις σταθμούς σέρβις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη.

Complete

 • Basic

 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση

  Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, η λειτουργία των Φ/Β σταθμών σας ελέγχεται καθημερινά από εμάς, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, 365 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

  • Καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των Φ/Β σταθμών από την εταιρεία μας.
  • Διάγνωση των σφαλμάτων από την εταιρεία μας.
  • Τηλεφωνική επικοινωνία εντός ώρας σε περίπτωση σφάλματος.
  • Επικοινωνία με τους κατασκευαστές εξοπλισμού, σύνταξη των εγγράφων και διεκπεραίωση της διαδικασίας που απαιτείται στην περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο της εγγύησης.
  • Λεπτομερής μηναία αναφορά σφαλμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την καλύτερη απόδοση των Φ/Β σταθμών.
 • Διαθεσιμότητα κεντρικών μετατροπέων (spare parts)

  Η αποθήκη μας στην Ελλάδα διαθέτει πλήθος υλικών (spare parts) για τους κεντρικούς μετατροπείς SMA Sunny Central. Έχει διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται άμεσα το >99% των περιπτώσεων των βλαβών των μετατροπέων των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή αποστολή των απαιτούμενων υλικών (< 48ωρών) άρα και ο μικρότερος χρόνος της αποκατάσταση μιας βλάβης.

  Χωρίς τη διαθεσιμότητα της αποθήκης μας και στην περίπτωση βλάβης, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί η παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και στη συνέχεια να αποσταλούν από τη Γερμανία, με μεγάλο χρόνο αναμονής (ενδεικτικά > 9 εργάσιμων ημερών).

 • Μ/Τ Συντήρηση & διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

  Αναλαμβάνουμε την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού μέσης τάσης των Φ/Β σταθμών ενώ οι αποθήκες μας διαθέτουν πλήθος (spare parts) στην πλευρά της μέσης τάσης όπως και ειδικούς μετασχηματιστές για τους κεντρικούς μετατροπείς διαφόρων τύπων.

 • Μετατροπέων σειράς SB / SMC / STP

 • Κεντρικών μετατροπέων SCxxxHE / SCxxxCPXT

 • Πάνελ

 • Μετατροπείς

 • Βάσεις