ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

• ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PV LIVE

• REPOWERING

• NET METERING | ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ

Sales | Service | Support

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

• ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PV LIVE

• REPOWERING

• NET METERING | ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ

Sales | Service | Support

Η εταιρία

Η εταιρία μας διαφοροποιείται στον κλάδο της ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, λειτουργίας και υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β έργων. Λόγω της άρτιας επιστημονικής αλλά και τεχνικής κατάρτισης των μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε όλους τους μετατροπείς σειράς (SB,SMC,STP) και κυρίως στους κεντρικούς μετατροπείς (SC xxxHE, SC xxxXTCP, MVPS) από την SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε Φ/Β σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μερικών KWp έως αρκετών MWp.

Οι μηχανικοί της PVsolutions απασχολούνται περισσότερα από 15 χρόνια στον κλάδο της ενέργειας και οι περισσότεροι από αυτούς διετέλεσαν μηχανικοί της εταιρείας SMA-Hellas  καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά, συμβάλλοντας άμεσα στην επιτυχημένη πορεία της (εγκατεστημένη ισχύς SMA > 1400MW). Με την μακροχρόνια εμπειρία τους μπορούν να αξιολογήσουν την λειτουργία των ήδη υφισταμένων Φ/Β σταθμών και κατά περίπτωση να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Υποστηρίξαμε τους επενδυτές αλλά κυρίως τους εγκαταστάτες στην σωστή μελέτη και στην ορθή εφαρμογή . Ιδιαίτερα υποστηρίξαμε τους εγκαταστάτες στην διαστασιολόγηση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας με τους μετατροπείς, σε έργα μεγάλης κλίμακας, έτσι συμβάλλαμε ουσιαστικά στην σωστή επιλογή και τοποθέτηση των προϊόντων. Ελέγξαμε, παραλάβαμε και εντέλει συνδέσαμε εκατοντάδες Megawatt με το δημόσιο δίκτυο, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία , Αγγλία και Κύπρο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ > 99%
ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ROI (return of investment)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ > 20 ετών

Στόχος της PVsolutions είναι να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία και η μέγιστη οικονομική απόδοση κάθε Φ/Β σταθμού.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ορθή λειτουργία όλων των λειτουργικών μερών (μετατροπείς Φ/Β γεννήτρια, Μ/Τ, δίκτυο). Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μέρων, οδηγεί στην υπολειτουργία ή ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του έργου.

Η αδιάλειπτη λειτουργία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας της ενεργειακής και κατ’ επέκταση της οικονομικής απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Στην περίπτωση σφάλματος, θα πρέπει η ενημέρωση, να είναι έγκαιρη αλλά και έγκυρη, έτσι ώστε να γίνει η ορθή διάγνωση και κατ’ επέκτασην η αποκατάσταση της βλάβης.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαταθίσταται απομακρυσμένα και απαιτηθεί επίσκεψη στο έργο, η κινητοποίηση θα είναι άμεση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Υπηρεσίες

null

Sales

Μελέτη, προμήθεια και εφαρμογή

νέων επενδύσεων.

Αξιολόγηση και πιθανή βελτιστοποίηση των υφιστάμενων

Basic

 • PV Live

  Με τη βασική πρόσβαση ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του Φ/Β σταθμού σας μέσω της διαδικτυακής πύλης PVLive

 • Ετήσια συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας των μετατροπέων

  Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τη συντήρηση και τους ελέγχους των μετατροπέων. Η προληπτική συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 • Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη

  Η αδιάλειπτη λειτουργία των μετατροπέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση του σφάλματος και να γίνει άμεση κινητοποίηση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης.

  Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου.

 • Διαθεσιμότητα για άμεση επέμβαση

  Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη που οδηγεί σε απώλεια παραγωγής, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, οι τεχνικοί της εταιρείας μας είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 48 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, η εταιρεία μας διαθέτει τρεις σταθμούς σέρβις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη.

Complete

 • Basic

 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση

  Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, η λειτουργία των Φ/Β σταθμών σας ελέγχεται καθημερινά από εμάς, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, 365 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

  • Καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των Φ/Β σταθμών από την εταιρεία μας.
  • Διάγνωση των σφαλμάτων από την εταιρεία μας.
  • Τηλεφωνική επικοινωνία εντός ώρας σε περίπτωση σφάλματος.
  • Επικοινωνία με τους κατασκευαστές εξοπλισμού, σύνταξη των εγγράφων και διεκπεραίωση της διαδικασίας που απαιτείται στην περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο της εγγύησης.
  • Λεπτομερής μηναία αναφορά σφαλμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την καλύτερη απόδοση των Φ/Β σταθμών.
 • Διαθεσιμότητα κεντρικών μετατροπέων (spare parts)

  Η αποθήκη μας στην Ελλάδα διαθέτει πλήθος υλικών (spare parts) για τους κεντρικούς μετατροπείς SMA Sunny Central. Έχει διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται άμεσα το >99% των περιπτώσεων των βλαβών των μετατροπέων των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή αποστολή των απαιτούμενων υλικών (< 48ωρών) άρα και ο μικρότερος χρόνος της αποκατάσταση μιας βλάβης.

  Χωρίς τη διαθεσιμότητα της αποθήκης μας και στην περίπτωση βλάβης, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί η παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και στη συνέχεια να αποσταλούν από τη Γερμανία, με μεγάλο χρόνο αναμονής (ενδεικτικά > 9 εργάσιμων ημερών).

 • Μ/Τ Συντήρηση & διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

  Αναλαμβάνουμε την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού μέσης τάσης των Φ/Β σταθμών ενώ οι αποθήκες μας διαθέτουν πλήθος (spare parts) στην πλευρά της μέσης τάσης όπως και ειδικούς μετασχηματιστές για τους κεντρικούς μετατροπείς διαφόρων τύπων.

Επέκταση εργοστασιακών εγγυήσεων

 • Μετατροπέων σειράς SB / SMC / STP

 • Κεντρικών μετατροπέων SCxxxHE / SCxxxCPXT

Προμήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισμού

 • Πάνελ

 • Μετατροπείς

 • Βάσεις

null

Service

Εξειδίκευση στην συντήρηση, λειτουργία και επιτήρηση των

Φ/Β σταθμών με στόχο την διασφάλιση της μακροχρόνιας

οικονομικής απόδοσης της επένδυσής

null

Ορθή λειτουργία

Το service μας διαφοροποιείται στον κλάδο της ενέργειας, προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης προσαρμοσμένες στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β έργων.

Η διαφορετική τοπολογία των μετατροπέων, που είναι η «καρδιά» κάθε φωτοβολταϊκου έργου, απαιτεί την αντίστοιχη εξειδικευμένη συντήρηση. Οι μηχανικοί μας έχουν εξειδικευθεί, πιστοποιηθεί και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία σε όλους τους μετατροπείς σειράς SB, SMC, STP όπως επίσης και στους κεντρικούς μετατροπείς SC xxxHE, SC xxxXTCP, MVPS του οίκου SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

null

Συντήρηση

Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της επένδυσης των Φ/Β έργων, απαιτείται η ορθή λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, των μετατροπέων, των μετασχηματιστών, του πεδίου μέσης τάσης και εντέλει του δικτύου (ΔΕΗ).

Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μέρων, οδηγεί στην υπολειτουργία ή ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του σταθμού.

null

Άμεση επέμβαση

Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, εξειδικευμένοι τεχνικοί της PVsolutions είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 48 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, η εταιρεία μας διαθέτει τρεις σταθμούς service σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίπολη.
null

Αποκατάσταση με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Οι αποθήκες μας στην Ελλάδα διαθέτουν πλήθος υλικών –  spare parts – για όλους τους τύπους των κεντρικών μετατροπέων SMA Sunny Central. Έχουν διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν άμεσα το > 99% των περιπτώσεων των βλαβών των μετατροπέων των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή αποστολή των απαιτούμενων υλικών (< 48ωρών) άρα και ο μικρότερος χρόνος της αποκατάσταση μιας βλάβης.

Χωρίς την προαναφερθείσα διαθεσιμότητα και σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί η παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και στη συνέχεια να αποσταλούν από τη Γερμανία, με μεγάλο χρόνο αναμονής (ενδεικτικά > 10 ημερών).

PV Live

Σύστημα τηλεμετρίας PV Live

Το σύστημα της PV Live προέκυψε από την ανάγκη μηχανικών που ασχολούνται με τη λειτουργία και συντήρηση Φ/Β πάρκων.

Αποτελεί ένα άμεσο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο βασίζεται στην πολυετή εμπειρία πάνω στη λειτουργία των Φ/Β σταθμών.

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στη βασική πρόσβαση και στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Με τη βασική πρόσβαση ελέγχετε τη λειτουργία των πάρκων σας. Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, η λειτουργία των πάρκων σας ελέγχεται καθημερινά από εμάς. Σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τις λεπτομέρειες.

null

Support

Τεχνική υποστήριξη όλες τις ώρες της ημέρας,

όλες τις ημέρες του χρόνου

Η αδιάλειπτη λειτουργία των μετατροπέων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας της ενεργειακής και κατ’ επέκταση της οικονομικής απόδοσης του Φ/Β σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση του σφάλματος και να γίνει άμεση κινητοποίηση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης.

null

Τηλεφωνική υποστήριξη | E-mail

Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα για τα παρακάτω:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου | first level support

Απομακρυσμένος έλεγχος του μετατροπέα μέσω της σύνδεσης τηλεμετρίας.

Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε ηλεκτρολόγο της εταιρείας σας που βρίσκεται ήδη στο έργο, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της βλάβης από τον ίδιο.

Υποστήριξη δευτέρου επιπέδου | Second level support

Σε περίπτωση που μετά τις παραπάνω ενέργειες η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί απομακρυσμένα ή από τον ηλεκτρολόγο που βρίσκεται στο έργο:

 • πραγματοποιείται διάγνωση της βλάβης.
 • συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να γίνει η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών/ανταλλακτικών και να προγραμματιστεί η επίσκεψη στο έργο από εξειδικευμένο τεχνικό της PVsollutions.

Διαχείριση θεμάτων με Κατασκευαστές, Ασφαλιστικές & ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ

0
Φ/Β σταθμοί
0
MWp
0
Sunny Central
0
% διαθεσιμότητα
συμβάλλαμε στην ενεργοποίηση >
0
MWp

PVsolutions | Sales Service Support

Διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία της επένδυσής σας, εξασφαλίζουμε την μέγιστη οικονομική απόδοσή της.

Net metering

Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Αφορά ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες

Συμψηφίστε & κερδίστε

Υποποίηση του έργου με τραπεζική χρηματοδότηση

με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής

Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Αφορά ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες

Συμψηφίστε & κερδίστε

Υποποίηση του έργου με τραπεζική χρηματοδότηση

με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής

Συνεργάτες

PV Live
QLEEN Hellas

Επικοινωνία

PVsolutions

   

  Φόρμα επικοινωνίας

  PVsolutions | Sales Service Support