PVSolutions Sales | Service | Support ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ NET METERING | ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ PV LIVE REPOWERING SunGrow Partners

Η εταιρία

Η εταιρία μας διαφοροποιείται στον κλάδο της ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης, λειτουργίας και υποστήριξης, προσαρμοσμένες στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β έργων. Λόγω της άρτιας επιστημονικής αλλά και τεχνικής κατάρτισης των μηχανικών μας, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί σε όλους τους μετατροπείς σειράς, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε Φ/Β σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μερικών KWp έως αρκετών MWp.

Στόχος της PVsolutions είναι να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία και η μέγιστη οικονομική απόδοση κάθε Φ/Β σταθμού.
Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ορθή λειτουργία όλων των λειτουργικών μερών (μετατροπείς Φ/Β γεννήτρια, Μ/Τ, δίκτυο). Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μέρων, οδηγεί στην υπολειτουργία ή ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του έργου.
Η αδιάλειπτη λειτουργία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας της ενεργειακής και κατ’ επέκταση της οικονομικής απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Στην περίπτωση σφάλματος, θα πρέπει η ενημέρωση, να είναι έγκαιρη αλλά και έγκυρη, έτσι ώστε να γίνει η ορθή διάγνωση και κατ’ επέκτασην η αποκατάσταση της βλάβης.
Σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαταθίσταται απομακρυσμένα και απαιτηθεί επίσκεψη στο έργο, η κινητοποίηση θα είναι άμεση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Λειτουργία > 20 ετών
Διαθεσιμότητα > 99%
Υψηλός δείκτης απόδοσης (Return Of Investment)

Οι μηχανικοί της PVsolutions απασχολούνται περισσότερα από 15 χρόνια στον κλάδο της ενέργειας και οι περισσότεροι από αυτούς διετέλεσαν μηχανικοί της εταιρείας SMA-Hellas καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά, συμβάλλοντας άμεσα στην επιτυχημένη πορεία της (εγκατεστημένη ισχύς > 1400MW). Με την μακροχρόνια εμπειρία τους μπορούν να αξιολογήσουν την λειτουργία των ήδη υφισταμένων Φ/Β σταθμών και κατά περίπτωση να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους.
Υποστηρίξαμε τους επενδυτές αλλά κυρίως τους εγκαταστάτες στην σωστή μελέτη και στην ορθή εφαρμογή . Ιδιαίτερα υποστηρίξαμε τους εγκαταστάτες στην διαστασιολόγηση της φωτοβολταϊκής γεννήτριας με τους μετατροπείς, σε έργα μεγάλης κλίμακας, έτσι συμβάλλαμε ουσιαστικά στην σωστή επιλογή και τοποθέτηση των προϊόντων. Ελέγξαμε, παραλάβαμε και εντέλει συνδέσαμε εκατοντάδες Megawatt με το δημόσιο δίκτυο, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία , Αγγλία και Κύπρο.

Official Sungrow Service Partner

Official Sungrow Service Partner

ISO 9001

PV Solutions | Sales Service Support

Εξειδίκευση στην συντήρηση, λειτουργία και επιτήρηση των Φ/Β σταθμών με στόχο την διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής απόδοσης της επένδυσής

Υπηρεσίες

Sales

"Μελέτη, προμήθεια και εφαρμογή νέων επενδύσεων. Αξιολόγηση και πιθανή βελτιστοποίηση των ήδη υφισταμένων"

Basic

PV Live

Με τη βασική πρόσβαση ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του φ/β σταθμού σας μέσω της διαδικτυακής πύλης μας-PvLive.

Ετήσια συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας

Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τη συντήρηση και τους ελέγχους των κεντρικών μετατροπέων Η προληπτική συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη

Η αδιάλειπτη λειτουργία των μετατροπέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση του σφάλματος και να γίνει άμεση κινητοποίηση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου.

Διαθεσιμότητα για άμεση επέμβαση

Σε περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη που οδηγεί σε απώλεια παραγωγής, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, οι τεχνικοί της εταιρείας μας είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 72 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, η εταιρεία μας διαθέτει τρεις σταθμούς σέρβις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Complete

1. Basic

2. Ολοκληρωμένη παρακολούθηση

Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, η λειτουργία των φ/β σταθμών σας ελέγχεται καθημερινά από εμάς, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, 365 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

  • Καθημερινή απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας των φ/β σταθμών από την εταιρεία μας.
  • Διάγνωση των σφαλμάτων από την εταιρεία μας.
  • Τηλεφωνική επικοινωνία εντός ώρας σε περίπτωση σφάλματος.
  • Επικοινωνία με τους κατασκευαστές εξοπλισμού, σύνταξη των εγγράφων και διεκπεραίωση της διαδικασίας που απαιτείται στην περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο της εγγύησης.
  • Λεπτομερής μηναία αναφορά σφαλμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την καλύτερη απόδοση των φωτοβολταϊκών σταθμών.

3. Διαθεσιμότητα (spare parts) κεντρικών μετατροπέων

Η αποθήκη μας στην Ελλάδα διαθέτει πλήθος υλικών (spare parts). Έχει διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται άμεσα το >85% των περιπτώσεων των βλαβών των μετατροπέων των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή αποστολή των απαιτούμενων υλικών (< 48ωρών) άρα και ο μικρότερος χρόνος της αποκατάσταση μιας βλάβης.

Χωρίς τη διαθεσιμότητα της αποθήκης μας και στην περίπτωση βλάβης, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί η παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και στη συνέχεια να αποσταλούν από τη Γερμανία, με μεγάλο χρόνο αναμονής (ενδεικτικά > 9 εργάσιμων ημερών).

4. Μ/Τ Συντήρηση & διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Αναλαμβάνουμε την ετήσια συντήρηση του εξοπλισμού μέσης τάσης των φωτοβολταϊκών σταθμών ενώ οι αποθήκες μας διαθέτουν  πλήθος  (spare parts) στην πλευρά της μέσης τάσης όπως και ειδικούς μετασχηματιστές για τους κεντρικούς μετατροπείς διαφόρων τύπων.

Service

"Εξειδίκευση στην συντήρηση, λειτουργία και επιτήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών με στόχο την διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής απόδοσης της επένδυσης"

Συντήρηση και λειτουργία

Συντήρηση

Η εταιρεία μας διαφοροποιείτε στον κλάδο της,  προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης προσαρμοσμένες  στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β έργων . Η διαφορετική τοπολογία των μετατροπέων που είναι η “καρδιά”  κάθε Φ/Β έργου απαιτεί την αντίστοιχη εξειδικευμένη συντήρηση. Οι μηχανικοί μας έχουν εξειδικευτεί, πιστοποιηθεί και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία σε όλους τους μετατροπείς σειράς όλων των εταιριών. 

Ορθή λειτουργία

Για να επιτευχτεί η μέγιστη απόδοση της  επένδυσης  των Φ/Β έργων απαιτείται η ορθή λειτουργία της φωτοβολταϊκής  γεννήτριας, των μετατροπέων, των μετασχηματιστών, του πεδίου μέσης τάσης και εντέλει του δικτύου (ΔΕΗ). Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μέρων οδηγεί στην υπολειτουργία  ή  ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του σταθμού.

Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση

Άμεση επέμβαση

Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρείας μας είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 72 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών, η εταιρεία μας διαθέτει δύο σταθμούς σέρβις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αποκατάσταση με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών

Οι αποθήκες μας στην Ελλάδα διαθέτουν πλήθος υλικών – Spare parts για όλους τους τύπους μετατροπέων. Έχουν διαστασιολογηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν άμεσα το >85% των περιπτώσεων των βλαβών των μετατροπέων των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συντομότερη δυνατή αποστολή των απαιτούμενων υλικών (< 48ωρών) άρα και ο μικρότερος χρόνος της αποκατάσταση μιας βλάβης.

Χωρίς την προαναφερθέντα  διαθεσιμότητα και σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει πρώτα να δρομολογηθεί η παραγγελία των απαιτούμενων υλικών και στη συνέχεια να αποσταλούν από τη Γερμανία, με μεγάλο χρόνο αναμονής (ενδεικτικά > 10 ημερών).

Support

"Τεχνική υποστήριξη όλες τις ώρες της ημέρας, όλες τις ημέρες του χρόνου"

Τεχνική υποστήριξη

Η αδιάλειπτη λειτουργία των μετατροπέων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και της ενεργειακής και κατ’ επέκταση της οικονομικής  απόδοσης του φωτοβολταϊκού σταθμού. Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί έγκαιρη διάγνωση του σφάλματος και να γίνει άμεση κινητοποίηση, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Τηλεφωνική υποστήριξη / E-mail

Σε περίπτωση βλάβης ενός μετατροπέα, παρέχεται τηλεφωνική υποστήριξη για όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου. Εξειδικευμένος τεχνικός της εταιρείας μας είναι διαθέσιμος μέσω τηλεφώνου, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα για τα παρακάτω:

Υποστήριξη πρώτου επιπέδου / first level support

Απομακρυσμένος έλεγχος του μετατροπέα μέσω της σύνδεσης τηλεμετρίας.Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε ηλεκτρολόγο της εταιρείας σας που βρίσκεται ήδη στο έργο με στόχο την άμεση αποκατάσταση της βλάβης από τον ίδιο.

Υποστήριξη δευτέρου επιπέδου / Second level support

Σε περίπτωση που μετά τις παραπάνω ενέργειες η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί απομακρυσμένα ή από τον ηλεκτρολόγο που βρίσκεται στο έργο:

  • Πραγματοποιείται διάγνωση της βλάβης.
  • Συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να γίνει η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών/ανταλλακτικών και να προγραμματιστεί η επίσκεψη στο έργο από εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας μας.

Διαχείριση θεμάτων με Κατασκευαστές, Ασφαλιστικές & ΛΑΓΗΕ / ΔΕΔΔΗΕ.

PV Live

Παρακολούθηση PV Live

Το σύστημα της PV Live προέκυψε από την ανάγκη μηχανικών που ασχολούνται με τη λειτουργία και συντήρηση Φ/Β πάρκων.

Αποτελεί ένα άμεσο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο βασίζεται στην πολυετή εμπειρία πάνω στη λειτουργία των Φ/Β σταθμών.

Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στη βασική πρόσβαση και στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση. Με τη βασική πρόσβαση ελέγχετε τη λειτουργία των πάρκων σας. Με την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, η λειτουργία των πάρκων σας ελέγχεται καθημερινά από εμάς. Σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

0
Φ/Β σταθμοί
0
MWp
0
μετατροπείς
0
% διαθεσιμότητα

Net Metering

Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Αφορά ιδιώτες, επιχειρήσεις, αγρότες

Συμψηφίστε & κερδίστε

Υποποίηση του έργου με τραπεζική χρηματοδότηση

με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής

Συνεργάτες

SunGrow Partners

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 23910 52757

Διεύθυνση

Γ.Γεννηματά 18 | ΤΚ 57100 | Κουφάλια

E-mail

info@pvsolutions.gr